1% podatku dla ofiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie

Jak przekazać 1% podatku?

 

Często pytacie nas, czy jest możliwość przekazania 1% podatku na pomoc mieszkańcom Iraku, realizowaną za naszym pośrednictwem.

W tym roku, aby było to możliwe, korzystamy z uprzejmości Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu, która od 2004 roku ma statut Organizacji Pożytku Publicznego. My będziemy się o niego ubiegać w maju, kiedy miną dwa lata naszej działalności – warunek konieczny do jego uzyskania.

Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu już wielokrotnie współpracowała z nami w projektach pomocowych w Iraku i mamy do niej pełne zaufanie. Prosimy więc o przekazanie 1% na podane niżej dane z bardzo istotnym dopiskiem „Dla dzieci w Iraku”. Wpłaty z taką adnotacją zostaną w drugiej połowie roku przeznaczone w 100% na wspólny projekt pomocy dzieciom. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i pomoc.

 

Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
34 – 300 Żywiec, ul. Witosa 3
Nr KRS 0000100243
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Bankowość Detaliczna w Warszawie Al.Jerozolimskie
Nr:  80 1750 0012 0000 0000 3015 5963
z dopiskiem – „Dla dzieci w Iraku”

 

Jeden-procent-podatku-Orla-Straż.pdf

 

KILKA PORAD JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU:

Aby przekazać pieniądze wybranej organizacji, w deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS tej organizacji oraz wysokość przekazywanej kwoty. Suma ta nie może być wyższa niż jeden procent naszego podatku.

Kwotę należy wpisać w odpowiedniej rubryce. W standardowym formularzu PIT-37 są to pola o numerach 131 i 132, znajdujące się w wyodrębnionej części „I. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Odpowiednie rubryki znajdują się także w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT- 36L i PIT – 38. Kwoty zawsze zaokrąglamy w dół do dziesiątek groszy.

Współmałżonkowie:

Wypełnienie jednego formularza PIT oznacza możliwość wsparcia tylko jednej organizacji pożytku publicznego, niezależnie od tego, ilu podatników się za jego pomocą rozlicza (małżeństwo, rodzic z dzieckiem itd.). Podatnik, który składa kilka różnych deklaracji podatkowych (np. za sprzedaż nieruchomości czy papierów wartościowych) może w każdej z nich wskazać inną OPP, którą chce wesprzeć swoim 1 procentem. Oczywiście, na wszystkich deklaracjach może także wpisać tę samą organizację.

Renciści:

Pobierającym świadczenia rentowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia PIT-40A, który przekazuje także do odpowiedniego urzędu skarbowego. ZUS nie uwzględnia w rozliczeniach ulg ani tego, czy podatnik chce przekazać jeden procent podatku wybranej OPP. Rencista, który chce skorzystać z możliwości przekazania jednego procenta, musi sam wypełnić deklarację podatkową PIT-36 lub PIT-37, na podstawie druku przesłanego przez ZUS. Wypełnione formularze podatkowe ZUS wysyła podatnikom do końca lutego. Rencista ma czas na złożenie deklaracji do 30 kwietnia.

(Świadczeniobiorcy, którzy dodatkowo zarabiali, zamiast PIT-40A otrzymują z ZUS PIT-11A. Na podstawie tego dokumentu samodzielnie wypełniają PIT-36 lub PIT-37, w których mogą wskazać wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego)

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą także mogą przekazać jeden procent podatku. Od 2007 roku również korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku są do tego uprawnieni.

Tak samo, jak w przypadku pozostałych uprawnionych do tego podatników, jedynym warunkiem jest wpisanie poprawnego numeru KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz przekazywanej kwoty

 

 

 

Orla Straż - 1 procent