Pomóż dzieciom  w górach Północnego Iraku przetrwać zimę

Pomóż dzieciom w górach Północnego Iraku przetrwać zimę

3 sierpnia 2014 r. terroryści z ISIS zaatakowali wioski w górach w rejonie Sindżar w Północnym Iraku i zabili ponad 3 tys. osób. Porwali do niewoli ok. 13 tys. Ludzi głównie dziewcząt i kobiet. Ludność musiała uciekać ze swoich domów. Obecnie uciekinierzy powracają do zniszczonych wiosek odbitych z rąk Daesh (ISIS). W górach rejonie Sindżar w przebywa teraz 21916 dzieci poniżej 18 roku życia. w tym ok. 6628 to małe dzieci do 5 lat. Wśród nich ok. 100 to sieroty nie mające żadnych bliskich. Dorosłych (18-60 lat) jest ok. 17621, a osób powyżej 60 lat – 1198. Ich sytuacja jest bardzo ciężka, jest zimno, mieszkają w namiotach, brakuje ciepłych ubrań. Nie ma tu szpitala i lekarstw. Pomóż potrzebującym dzieciom wpłacając datek na konto Fundacji Orla Straż Nr konta: 19 1750 0012 0000 0000 3332 4887 z dopiskiem “Pomóż dzieciom w Iraku”...
Pomóż ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie

Pomóż ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie

Fundacja Orla Straż pomaga ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Niesiemy pomoc humanitarną przesiedlonym rodzinom (w tym rodzinom żołnierzy frontowych), kobietom uwolnionym z niewoli Daesh (ISIS) oraz przekazujemy specjalistyczny sprzęt medyczno-ratunkowy i szkolimy w zakresie jego użycia żołnierzy-ochotników koalicji antyterrorystycznej w Iraku. Wspierane przez nas przesiedlone rodziny i byłe niewolnice to głównie Jazydzi. Są oni obiektem szczególnego okrucieństwa ekstremistów z Daesh (ISIS), gdyż nie są „Ludem Księgi” tzn. nie zostali wymienieni w Koranie. Są traktowani jeszcze gorzej niż umiarkowani muzułmanie, a nawet chrześcijanie. Ci, którzy nie zginęli z rąk terrorystów lub nie dostali się do niewoli, znaleźli schronienie w obozach dla uchodźców nieopodal Dahuk. Niektóre z niewolnic zostały wykupione z rąk oprawców przez swoje rodziny, które popadły przy tym w ruinę finansową. W obozach, gdzie obecnie mieszkają, brakuje dosłownie wszystkiego. Fundacja Orla Straż przekazuje im pomoc finansową na zakup żywności i środków pierwszej potrzeby, namiotów, leczenie.     Obecnie powstaje w Sindżarze szwalnia organizowana przez Jazydów. Zapewni ona byłym niewolnicom zajęcia terapeutyczne i naukę zawodu krawcowej. Uszyte tam tradycyjne jazydzkie stroje będą rozdawane jako pomoc humanitarna. Szwalnia jest finansowana przez Fundację Orla Straż i Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.     Żołnierze, którym pomagamy to głównie Asyryjczycy, czyli chrześcijanie zamieszkujący Północny Irak (w tym Iracki Kurdystan). Większość z nich była zmuszona uciekać wraz z najbliższymi ze swoich wsi i miast zajętych przez terrorystów z Daesh (ISIS). Nie chcąc opuszczać ziemi przodków i tułać się po świecie jako emigranci, zaciągnęli się ochotniczo do chrześcijańskich jednostek wojskowych. Jednostki te są popierane przez rząd kurdyjski w Irbilu lub centralny w Bagdadzie. Niestety nie są one wystarczająco finansowane. Żołnierze często nie otrzymują żołdu, który...
Zajęcia terapeutyczne i nauka zawodu dla kobiet jazydzkich uwolnionych z niewoli.

Zajęcia terapeutyczne i nauka zawodu dla kobiet jazydzkich uwolnionych z niewoli.

Fundacja Orla Straż niesie pomoc ofiarom terroryzmu na kilku polach. Jak Państwo wiedzą, przekazujemy sprzęt medyczny żołnierzom i pomoc humanitarną przesiedlonym rodzinom (w tym rodzinom żołnierzy frontowych), rodzinom poległych żołnierzy oraz kobietom uwolnionym z niewoli Daesh (ISIS). Myślimy jednak również o przyszłym życiu tych ludzi na terenach odbitych z rąk terrorystów. Ich domy leżą w gruzach, a rynek pracy nie istnieje. Kobiety, które pozostawały często przez wiele miesięcy w niewoli potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale również psychicznego. Wraz z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu postanowiliśmy zorganizować formę warsztatów, które dałyby byłym jazydzkim niewolnicom terrorystów z Daesh (ISIS) zajęcie, regularny kontakt z innymi ludźmi oraz umiejętności, które przynajmniej części z nich pomogą w przyszłości w utrzymaniu siebie i swoich rodzin. W październiku bieżącego roku współpracujący z nami na miejscu w Iraku Jazydzi z fundacji Yezidi Human Rights Organization-International przedstawili projekt utworzenia szwalni. Biorące udział w zajęciach kobiety będą na początku szyć proste, tradycyjne stroje jazydzkie, wciąż noszone na co dzień przez wielu przedstawicieli tej społeczności. Stroje te będą rozdawane potrzebującym, co sprawi, że szyjące je kobiety będą dodatkowo brać aktywnie udział procesie pomocy humanitarnej. Przebywający wtedy w Iraku z pomocą humanitarną prezes Fundacji Orla Straż Bartosz Rutkowski przekazał im na ten cel około 10 tys. złotych. Za te pieniądze wynajęli pomieszczenie na szwalnię, zatrudnili krawcowe, kupili maszyny do szycia, generator prądu i materiały. W przyszłości planujemy utworzyć więcej podobnych projektów, a już istniejący wymagał będzie dalszego wsparcia finansowego (czynsz, materiały, pensje dla instruktorek). Zachęcamy więc Państwa serdecznie do wspierania działań Fundacji Orla Straż.   Na zdjęciach krawcowe – instruktorki....