Zbiórka na remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Alkusz

Zbiórka na remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Alkusz

Wspólna akcja Fundacji Orla Straż, Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz Fundacji Estera. Alkusz to niewielkie miasto (kilkanaście tysięcy mieszkańców) znajdujące się niespełna 50 kilometrów na północ od Mosulu. Ten ważny ośrodek chrześcijan – Asyryjczyków, nigdy nie został zajęty przez terrorystów z Daesh (ISIS). Stał się więc tymczasowym domem dla wielu uciekinierów z terenów objętych wojną. U stóp starożytnego klasztoru Rabbana Hormizda znaleźli możliwość bezpiecznego życia na wygnaniu. Znajduje się tam również prowadzony przez księży przyklasztorny sierociniec św. Józefa. Żołnierze ze stacjonującej w tym rejonie ochotniczej chrześcijańskiej jednostki poinformowali nas o potrzebie wyremontowania i wyposażenia szkoły podstawowej. W tej chwili uczy się w niej około 350 dzieci. Ok 20% z nich to dzieci miejscowe a 80% to przesiedleńcy z terenów ogarniętych wojną. Dawniej szkoła funkcjonowała normalnie, jednak spowodowany wojną kryzys doprowadził do jej stopniowego upadku. Żołnierze poprosili nas o pomoc w przywróceniu szkoły do stanu pozwalającego na ponowne prowadzenie zajęć w odpowiednich dla dzieci warunkach. Szkoła posiada dziewięć sal lekcyjnych. W tej chwili jednak jest zniszczona i nie nadaje się do dalszego użytku. Wymaga gruntownego remontu zarówno sal lekcyjnych, jak również toalet, kuchni i pomieszczeń dla nauczycieli. Brakuje nawet ławek i tablic, czy jakiegokolwiek sprzętu multimedialnego, ksera, materiałów edukacyjnych i piśmienniczych dla dzieci. Żołnierze przesłali nam listę potrzebnych rzeczy, którą zamieszczamy poniżej. Szacunkowy koszt samego remontu to 2500USD, czyli ponad 10000PLN. Pokryje on odnowienie sal, drobne naprawy i kupno ksera. W miarę możliwości będziemy pomagać w kupnie kolejnych rzeczy, od środków czystości do tablic lekcyjnych. W naszym imieniu działać będzie na miejscu chrześcijańska organizacja charytatywna ATRI pilnująca prac i rozdysponowania przekazanych środków. Dzięki tej konkretnej inicjatywie, możemy pomóc i...
Qassim Fawas Khalaf. Chłopiec któremu pomagamy wrócić do zdrowia.

Qassim Fawas Khalaf. Chłopiec któremu pomagamy wrócić do zdrowia.

Po powrocie z Iraku w czerwcu 2016r. opowiadaliśmy Państwu o Qassimie Fawasie Khalafie, chorym, sześcioletnim chłopcu, mieszkającym wraz z rodziną w obozie dla uchodźców we wsi Khanke nieopodal Dahuk. Rodzina Khalaf to Jazydzi, którzy, podobnie jak tysiące ich pobratymców, zmuszeni byli uciekać z zajętego przez terrorystów z Daesh (ISIS) rejonu Sindżar w sierpniu 2014r. W połowie następnego roku, u pięcioletniego wówczas Qassima stwierdzono chorobę Hirschsprunga. Choroba ta jest przyczyną niebezpiecznej dla życia niedrożności układu pokarmowego. Chłopcu wykonano przetokę jelitową, z którą przeżył przeszło półtora roku w trudnych obozowych warunkach. Dawano mu jednak szanse na wyleczenie. Problem stanowił koszt operacji, absolutnie nieosiągalny dla jego rodziny, która uciekając przed terrorystami, zostawiła za sobą wszystko co posiadała. Nie byli również w stanie zwrócić kosztów zabiegu wykonania przetoki i w efekcie odebrano chłopcu uprawnienia do pobierania racji żywnościowych. Dzięki dotacji z Niemiec oraz wsparciu naszej fundacji dług został ostatecznie spłacony. We wrześniu 2016 roku udało się, przy naszym współudziale, opłacić drugą operację. Po niej chłopiec wciąż jeszcze funkcjonował z przetoką jelitową. W październiku 2016r., w trakcie wyprawy Orlej Straży z pomocą do Północnego Iraku, Bartosz Rutkowski osobiście odwiedził rodzinę Qassima w ich namiocie w obozie w Khanke. Informacja o spotkaniu znalazła miejsce w raporcie z tej wyprawy. 18 grudnia 2016 odbył się kolejny zabieg, tym razem w całości sfinansowany przez Fundację Orla Straż. Początkowo jego koszt miał wynosić 700USD, jednak ojciec chłopca opowiedział lekarzom o sytuacji, w jakiej znajduje się jego rodzina i poprosił o obniżenie ceny. Ci zgodzili się wykonać zabieg za 350USD. Pan Khalaf odciążył tym samym bezinteresownie budżet naszej Fundacji o połowę kosztów zabiegu. Po operacji Qassim był obserwowany w...