„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” – Orla Straż wspiera budowę świetlicy dla kobiet wyzwolonych z niewoli ISIS.

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” – Orla Straż wspiera budowę świetlicy dla kobiet wyzwolonych z niewoli ISIS.

Wymowne słowa przytoczonego w tytule tego artykułu cytatu są autorstwa Dantego Alighieri, florenckiego poety, autora m.in. „Boskiej komedii”. Ten poemat można metaforycznie powiązać z sytuacją w jakiej znaleźli się Jazydzi, z drogą przez piekło, które przeszli. Dziś są w miarę bezpieczni. Na tyle oczywiście, na ile bezpieczną można nazwać sytuację w kraju, w którym wciąż trwają konflikty. Życie w obozach dla przesiedleńców i na terenach wokół – bo nie każdemu udało się znaleźć w nich miejsce – to zmaganie z codziennością pozbawioną jutra. Możemy jednak zrobić bardzo wiele aby spróbować tę ciężką rzeczywistość nieco rozjaśnić. We wrześniu Państwa pomoc dzięki skoordynowanej współpracy między fundacjami Orla Straż, Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu i lokalną fundacją SCO pozwoliła rozpocząć kurs szycia dla kobiet wyzwolonych z niewoli daesh i zajęcia przedszkolne dla ich dzieci, które trwały prawie dwa miesiące.   Owoce tych działań mogli Państwo obserwować w materiałach jakie prezentowaliśmy w ostatnich tygodniach. Kilka dni temu całe przedsięwzięcie dobiegło końca a my z dumą prezentujemy kolejne zdjęcia przesłane nam przez naszych przyjaciół z jazydzkiej organizacji SCO. Nie jest to jednak koniec projektu. Postanowiliśmy rozwijać dalej w ten pomysł bo, przecież trzeba nieustannie dawać drugiemu człowiekowi pomocną dłoń i nadzieję. Gdy zastanawialiśmy się jak rozwinąć naszą ideę pomocy kobietom, dla których zorganizowaliśmy kurs szycia niespodziewanie na horyzoncie pojawili się ludzie o podobnym pomyśle. Fundacja Ourbridge bo o nich mowa to organizacja założona przez jazydów mieszkających w Niemczech, która wspiera rodziny ofiar terrorystów islamskich. Od trzech lat pomagają przesiedleńcom, głównie sierotom i wdowom oraz osobom niepełnosprawnym. Kładą nacisk nie tylko na pomoc doraźną ale przede wszystkim na kształcenie aby ułatwić swoim podopiecznym większą szansę...