ELEKTRYFIKACJA

W dziesiątkach miejscowości w północnym Iraku infrastruktura lądowa – w tym drogi czy linie energetyczne – została częściowo lub całkowicie zniszczona w wyniku działań wojennych. Brak prądu w tym regionie sprawia, że nie działają studnie głębinowe oraz pompy wody, więc całe miasteczka i wsie są odcięte od dostępu do wody pitnej.

Niezbędna więc była pomoc w przywróceniu im elektryczności. Choć wydawało się to bardzo trudnym zadaniem, wykraczającym poza możliwości fundacji charytatywnej, to jednak dzięki Waszemu wsparciu udało się je zrealizować.

W październiku 2017 roku udało nam się doprowadzić prąd do miejscowości Jafriyya, w której mieszkało już wtedy ponad tysiąc rodzin. Byliśmy pierwszą organizacją, która od rozpoczęcia wojny dotarła do tej górskiej wioski z jakąkolwiek pomocą.

Miejscowi fachowcy, którzy zgłosili się do pomocy postawili 160 słupów oraz doprowadzili ponad 6 kilometrów kabli z pobliskiej miejscowości. Rozprowadzili je później wewnątrz wioski, przywracając tym samym prąd po ponad trzech latach. Kilka miesięcy później pomogliśmy zreperować sieć energetyczną w miejscowości Wardiya, gdzie mieszkańcy zmagali się z problemem braków zasilania i zagrażającej bezpieczeństwu infrastruktury. W obu przypadkach koszty wyniosły mniej niż położenie instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym.