CHRZEŚCIJANIE

Asyryjczycy

 

Chrześcijanie potrzebujący wsparcia

.

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie to głównie Asyryjczycy. Przyjęli oni chrześcijaństwo w II wieku naszej ery. Zamieszkują tereny Iraku, Iranu, Syrii i Turcji (większość tych terytoriów dzieląc z Kurdami). Od ponad tysiąca lat starają się współistnieć z Islamem. Większość asyryjskich chrześcijan należy do Kościoła Chaldejskiego, Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, Kościoła Katolickiego Obrządku Syryjskiego. Istnieją także małe społeczności wyznawców Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów Ewangelickich.

Asyryjczycy mówią językiem określanym jako współczesny aramejski (syriacki). To ludzie o silnym poczuciu odrębności i głęboko sięgających korzeni historycznych. Na środku miasta Irbil, stolicy Kurdystanu wznosi się asyryjska cytadela, której wiek ocenia się na 6000 lat. Ludzie ci w przeszłości zamieszkiwali rejon równiny Niniwy, który obecnie znalazł się pod okupacją ISIS (Daesz). Teraz są oni wyrzucani z własnej ziemi i prześladowani przez ekstremistów islamskich.

W ciągu ostatnich trzynastu lat liczba chrześcijan w Iraku spadła z 1,5 miliona do ok. 400 000. Ta depopulacja (wynosząca 75%) to wynik wojen, prześladowań i wymuszonej emigracji. Wielu spośród chrześcijan to dziś wysiedleńcy (Internally Displaced Person – IDP). Czekają na pomoc, która pozwoli im wrócić do swoich ojczystych stron. Aktualnie, zarówno w Kurdystanie jak i w Iraku tworzone są legalne jednostki chrześcijańskie, które mają bronić ludność cywilną przed atakami terrorystów muzułmańskich. Nie idzie jednak za tym pomoc materialna, skutkiem czego żołnierze-uchodźcy kupują sprzęt z własnych środków finansowych. Liczą na pokonanie ISIS i powrót do domu. Jednak nawet po zwycięstwie nad terrorystami będą potrzebować własnych żołnierzy do ochrony ludności.

Żołnierz z rodziną 1500x1000 Żołnierz asyryjski z rodziną

 

Oficerowie jednostki chrześcijańskiej w zniszczonym kościele

Pomóż ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie

Pomóż >>>