ODBUDOWA ZNISZCZEŃ W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MIEJSCOWOŚCI KARAKOSZ

Choć tak naprawdę na projekt pomocy w odbudowie Karakosz składa się wiele aspektów naszych działań (m.in. projekt „Dobra Praca” i wspieranie edukacji), to postanowiłem poświęcić tej tematyce osobny rozdział. Chodzi bowiem o coś więcej, niż same projekty czy akcje pomocowe. Karakosz było największym chrześcijańskim miastem w Iraku przed najazdem ISIS. Wraz z sąsiednimi miejscowościami – Bashiqa i Bartella – tworzyło serce Równiny Niniwy. Skala zniszczeń i terroru, jakie spadły na ten region, zmusiła nas do podjęcia zdecydowanych działań.

Dzięki wspólnej akcji, której współorganizatorem był dziennikarz Witold Gadowski, udało nam się nagłośnić potrzebę odbudowy tego miejsca. Wśród pomyślnie wykonanych projektów znalazła się m.in. odbudowa kościoła św, Jerzego, zakup wyposażenia dla szpitala, pomoc szkołom oraz kilka otwartych działalności dla rodzin, które zdecydowały się powrócić do rodzinnych miast.

Znamienne jest to, że jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się o nawet 2 mln. chrześcijan w Iraku. Dziś szacuje się ich ilość na nie więcej niż 300 tysięcy (brak jest dokładnych danych ze względu na nieprzeprowadzanie spisów powszechnych i próby zatajenia faktycznych ich liczby). Od tych kilkunastu lat trwają próby eksterminacji chrześcijan i jazydów przez mniej lub bardziej zorganizowane grupy terrorystyczne. Ważne jest, aby nasza pomoc nie ograniczała się do jednorazowego wsparcia, ale była próbą odbudowy całej wspólnoty.