TERAPIE ZAJĘCIOWE

Wdowy oraz ich dzieci, które przetrwały dramat niewoli, tortury i przemoc seksualną, po wyzwoleniu pilnie potrzebują pomocy psychologicznej.

Musieliśmy szybko działać, ponieważ wiele z nich nie było w stanie poradzić sobie z traumą i często podejmowało próby samobójcze. Liczył się każdy dzień, aby spróbować je ocalić. Zorganizowaliśmy więc kursy szycia dla kobiet, połączone z zajęciami dla ich dzieci. Po raz pierwszy uruchomiliśmy je w Sindżarze, ale wybuch walk w tym rejonie przerwał przedsięwzięcie. Kilka miesięcy później wznowiliśmy projekt w miejscowości Khanke. Tym razem udało się bez żadnych przeszkód. Czterdziestopięciodniowy kurs wraz z zajęciami dla dzieci rozpoczął się 4 września 2017 r. Potem były dwa kolejne, organizowane przy współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz fundacją Dziecko i Rodzina. Zakupione dla celów tych szkoleń maszyny do szycia i materiały, pozwoliły otworzyć  regularną szkołę krawiecką.

Mamy zamiar dalej rozwijać tę formę pomocy, gdyż przynosi ona wymierne rezultaty. Przede  wszystkim wprowadza w życie tych kobiet codzienną aktywność i pozwala uciec myślami od tragicznych wspomnień. Dzieci, których mamy uczestniczyły w kursie, uczyły się języka angielskiego oraz brały udział w grach i zabawach prowadzonych przez wychowawców – wolontariuszy z lokalnych organizacji charytatywnych.

Pomóż ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie

Pomóż >>>