1% podatku dla ofiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie

23 stycznia 2018 | Bez kategorii

Jak przekazać 1% podatku?

Często pytacie nas, czy jest możliwość przekazania 1% podatku na pomoc ofiarom terroryzmu, realizowaną za naszym pośrednictwem. W tym roku, ponownie korzystamy z uprzejmości Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu, która od 2004 roku ma statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu już wielokrotnie współpracowała z nami w projektach pomocowych w Iraku i mamy do niej pełne zaufanie.

Prosimy więc o przekazanie 1% z bardzo istotnym dopiskiem
„Dla dzieci w Iraku”
(W polu „Cel szczegółowy 1%”)
podając Nr KRS 0000100243

Wpłaty z taką adnotacją zostaną w drugiej połowie roku przeznaczone w 100% na wspólny projekt pomocy dzieciom.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i pomoc.

Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
34 – 300 Żywiec, ul. Witosa 3
Nr KRS 0000100243
Cel szczegółowy 1% – DLA DZIECI W IRAKU

Kilka porad jak przekazać 1% podatku

Aby przekazać pieniądze na pomoc ofiarom terroryzmu, w deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS oraz wysokość przekazywanej kwoty. Suma ta nie może być wyższa niż jeden procent naszego podatku. Kwoty zawsze zaokrąglamy w dół do dziesiątek groszy

W deklaracji podatkowej musisz wypełnić tylko trzy pola dotyczące 1%:

  • numer KRS, czyli 0000100243 (w formularzu PIT-37 jest to pole nr 123)
  • Twój 1% (jeśli korzystasz z programu do rozliczania PIT, program sam wyliczy 1% (w formularzu PIT-37 jest to pole nr 124)
  • Cel szczegółowy 1%, czyli „Dla dzieci w Iraku” (w formularzu PIT-37 jest to pole nr 125)

Odpowiednie rubryki znajdują się także w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT- 36L i PIT – 38.

Współmałżonkowie:

Wypełnienie jednego formularza PIT oznacza możliwość wsparcia tylko jednej organizacji pożytku publicznego, niezależnie od tego, ilu podatników się za jego pomocą rozlicza (małżeństwo, rodzic z dzieckiem itd.). Podatnik, który składa kilka różnych deklaracji podatkowych (np. za sprzedaż nieruchomości czy papierów wartościowych) może w każdej z nich wskazać inną OPP, którą chce wesprzeć swoim 1 procentem. Oczywiście, na wszystkich deklaracjach może także wpisać tę samą organizację.

Renciści:

Pobierającym świadczenia rentowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia PIT-40A, który przekazuje także do odpowiedniego urzędu skarbowego. ZUS nie uwzględnia w rozliczeniach ulg ani tego, czy podatnik chce przekazać jeden procent podatku wybranej OPP. Rencista, który chce skorzystać z możliwości przekazania jednego procenta, musi sam wypełnić deklarację podatkową PIT-36 lub PIT-37, na podstawie druku przesłanego przez ZUS. Wypełnione formularze podatkowe ZUS wysyła podatnikom do końca lutego. Rencista ma czas na złożenie deklaracji do 30 kwietnia.

(Świadczeniobiorcy, którzy dodatkowo zarabiali, zamiast PIT-40A otrzymują z ZUS PIT-11A. Na podstawie tego dokumentu samodzielnie wypełniają PIT-36 lub PIT-37, w których mogą wskazać wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego)

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą także mogą przekazać jeden procent podatku. Od 2007 roku również korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku są do tego uprawnieni.

Tak samo, jak w przypadku pozostałych uprawnionych do tego podatników, jedynym warunkiem jest wpisanie poprawnego numeru KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz przekazywanej kwoty.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij

Podziel się tym z przyjaciółmi!