fbpx

Edukacja

Terroryści z ISIS zniszczyli wszystkie szkoły i ośrodki kultury w miastach, które padły ich łupem.

Placówki w sąsiednich, niezajętych miejscowościach, były przepełnione i brakowało w nich dostatecznej ilości sprzętu takiego jak choćby tablice lekcyjne, drukarki, czy nawet środki czystości i piecyki do ogrzewania w zimie. Często w jednej klasie uczyło się po 40 – 50 dzieci, a szkoły pracowały na 3 zmiany. Aby dzieci mogły kontynuować edukację, trzeba było zapewnić im niezbędne minimum.

Na początku dostarczyliśmy najpotrzebniejsze rzeczy dla szkół m.in. w Alkusz oraz Karakosz.

Do jednej z nich uczęszczało w szczytowym momencie ponad 600 uczniów (przed najazdem ISIS chodziło do niej 200 dzieci). W okresie wakacji pomogliśmy zorganizować zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych oraz kilka jednodniowych wyjazdów m.in. na basen.

Przez wiele miesięcy, kiedy ISIS zdobywało kolejne tereny, dzieci nie mogły chodzić do szkoły i nawet obecnie trudno jest im nadrobić te zaległości. W ogromnej ilości przypadków oprócz samej nauki potrzebna jest im też pomoc psychologiczna i terapeutyczna.

Kilkukrotnie organizowaliśmy kursy szycia ręcznego i maszynowego dla kobiet, które były w niewoli w rękach ISIS.

Były one skierowane głównie do kobiet, które mieszkają w obozach dla przesiedleńców. W tym czasie ich dzieci uczęszczały na lekcje pisania i czytania. Miały zapewnioną opiekę, aby mamy mogły w spokoju przystępować do nauki zawodu, połączonej z terapią zajęciową.

Regularne zajęcia gotowania i krawiectwa oraz pomoc psychologiczną i zajęcia wyrównawcze, organizowane są w placówkach edukacyjnych takich, jak OurBridge w Khanke. Ośrodek ten wspieramy finansowo od 2018 roku.

Kilkukrotnie organizowaliśmy kursy szycia ręcznego i maszynowego dla kobiet, które były w niewoli w rękach ISIS.

Były one skierowane głównie do kobiet, które mieszkają w obozach dla przesiedleńców. W tym czasie ich dzieci uczęszczały na lekcje pisania i czytania. Miały zapewnioną opiekę, aby mamy mogły w spokoju przystępować do nauki zawodu, połączonej z terapią zajęciową.

Regularne zajęcia gotowania i krawiectwa oraz pomoc psychologiczną i zajęcia wyrównawcze, organizowane są w placówkach edukacyjnych takich, jak OurBridge w Khanke. Ośrodek ten wspieramy finansowo od 2018 roku.

Ośrodek edukacyjny dla wdów i sierot w Khanke

Ośrodek powstał z inicjatywy fundacji Ourbridge założonej przez Jezydów mieszkających w Niemczech.

Jego celem jest edukacja dzieci – w większości sierot i półsierot oraz wdów, które były w niewoli ISIS. Oprócz nauki użytecznych umiejętności ideą tego miejsca jest również dawanie im nadziei na lepszą przyszłość.

Od samego początku zaangażowaliśmy się we wspieranie jego funkcjonowania. Pomogliśmy m.in. podłączyć wodę i prąd do budynku oraz współfinansowaliśmy zakup autobusu szkolnego, który każdego dnia odbiera dzieci z obozu dla przesiedleńców, a po skończonych zajęciach bezpiecznie odwozi z powrotem.

Na zajęcia przychodzi prawie 300 dzieci z okolicznego obozu dla przesiedleńców oraz wioski Khanke.

Ta liczba stale rośnie i dzięki regularnemu wsparciu może się powiększyć nawet do 400 podopiecznych. Chętnych nie brakuje, bo obóz dla przesiedleńców w Khanke liczy kilkanaście tysięcy osób. Sporą część stanowią dzieci.

W 2017 roku zorganizowaliśmy w nim kursy szycia ręcznego i maszynowego dla kilkunastu kobiet. Były to wdowy, których mężowie zostali zamordowani, a same były niewolnicami terrorystów. Obecnie nauka krawiectwa i rękodzieła odbywa się codziennie, równolegle z zajęciami dla dzieci (więcej – Terapie zajęciowe →).

Na zajęcia przychodzi prawie 300 dzieci z okolicznego obozu dla przesiedleńców oraz wioski Khanke.

Ta liczba stale rośnie i dzięki regularnemu wsparciu może się powiększyć nawet do 400 podopiecznych. Chętnych nie brakuje, bo obóz dla przesiedleńców w Khanke liczy kilkanaście tysięcy osób. Sporą część stanowią dzieci.

W 2017 roku zorganizowaliśmy w nim kursy szycia ręcznego i maszynowego dla kilkunastu kobiet. Były to wdowy, których mężowie zostali zamordowani, a same były niewolnicami terrorystów. Obecnie nauka krawiectwa i rękodzieła odbywa się codziennie, równolegle z zajęciami dla dzieci (więcej – Terapie zajęciowe →).

Ośrodek działa 5 dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym – porannym i popołudniowym.

Wychowawcy, którzy również są uchodźcami, prowadzą zajęcia według ustalonego planu lekcji, który obejmuje m.in.: lekcje matematyki, fizyki, plastyki oraz języka angielskiego. Od 2018 roku wspieramy jego funkcjonowanie comiesięczną dotacją w kwocie około 11 000 zł , aby dalszy rozwój przebiegał bez problemów i troski o zapewnienie utrzymania.

Wiele kobiet i dzieci wciąż zmaga się z traumą i tragicznymi wspomnieniami, dlatego raz w tygodniu w ośrodku, odbywają się sesje terapeutyczne z psychologiem. Cały proces powrotu do społeczeństwa jest bardzo mozolny i musi być prowadzony nieprzerwanie.

Ośrodek edukacyjny OurBridge – Bezpieczna przystań dla kobiet i dzieci

Wejdź na nasz kanał na YouTube i zobacz, jak łatwo można pomóc dzieciom w Iraku.

Ośrodek edukacyjny OurBridge daje swoim podopiecznym nadzieję na lepsze jutro. Dla wielu dzieci dobra edukacja jest jedyną szansą na wyjście z biedy i godne życie.

Ośrodek edukacyjny OurBridge – Bezpieczna przystań dla kobiet i dzieci

Wejdź na nasz kanał na YouTube i zobacz, jak łatwo można pomóc dzieciom w Iraku.

Ośrodek edukacyjny OurBridge daje swoim podopiecznym nadzieję na lepsze jutro. Dla wielu dzieci dobra edukacja jest jedyną szansą na wyjście z biedy i godne życie.

Wesprzyj edukację dzieci z Iraku

Pin It on Pinterest

Udostępnij