fbpx

Terapie zajęciowe

Kobiety i dzieci, które przetrwały dramat niewoli, tortury i przemoc seksualną w rękach ISIS, po wyzwoleniu pilnie potrzebują wsparcia psychologicznego.

Strata bliskich oraz ciągły strach o własne życie doprowadziły do poważnych zmian w ich psychice. W wielu przypadkach nie były w stanie poradzić sobie z traumą i podejmowały próbę samobójczą. Badania nad C-PTSD (Complex PTSD – Złożony Zespół Stresu Pourazowego) dowodzą, że doświadczenie długotrwałego ekstremalnego stresu prowadzi do zaburzeń tożsamości, percepcji oraz pamięci.

Typowymi objawami są: obniżona samoocena i brak akceptacji samego siebie. Ważnym czynnikiem terapii jest ponowne włączenie do społeczności i zapewnienie bezpieczeństwa. Trzeba było znaleźć rozwiązanie, dopasowane do trudnych warunków, w jakich się znalazły. Po powrocie z niewoli wszystkie kobiety wraz z dziećmi trafiły do obozów dla przesiedleńców.

Zorganizowaliśmy więc kursy szycia ręcznego i maszynowego, połączone z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci.

Poczucie bezpieczeństwa i przebywanie w grupie kobiet, które przeżyły podobny dramat, mogło pomóc im wrócić do społeczeństwa. Dzieci spędzające czas wśród rówieśników również miały szansę na wymazanie traumatycznych wspomnień. Po raz pierwszy uruchomiliśmy zajęcia w Sindżarze, ale wybuch walk w tym rejonie przerwał przedsięwzięcie.

Kilka miesięcy później wznowiliśmy projekt w miejscowości Khanke. Tym razem udało się bez żadnych przeszkód. Czterdziestopięciodniowy kurs wraz z zajęciami dla dzieci rozpoczął się 4 września 2017 r. Potem były dwa kolejne, organizowane przy współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz fundacją Dziecko i Rodzina. Zakupione dla celów szkoleń maszyny do szycia i materiały, pozwoliły otworzyć regularną szkołę krawiecką.

Mamy zamiar dalej rozwijać tę formę pomocy, gdyż przynosi ona wymierne rezultaty.

Przede wszystkim wprowadza w życie uczestniczek zajęć codzienną aktywność i pozwala uciec myślami od tragicznych wspomnień. Dzieci, których mamy uczestniczyły w kursie, uczyły się języka angielskiego oraz brały udział w grach i zabawach prowadzonych przez wychowawców – wolontariuszy z lokalnych organizacji charytatywnych.

Koszt zakupu materiałów i maszyn do szycia nie jest wygórowany, a rezultaty, choć nie widoczne od razu, są zadowalające. Terapia zajęciowa to w przypadku tych kobiet, często jedyna droga do odzyskania godności osobistej i poczucia własnej wartości.

Mamy zamiar dalej rozwijać tę formę pomocy, gdyż przynosi ona wymierne rezultaty.

Przede wszystkim wprowadza w życie uczestniczek zajęć codzienną aktywność i pozwala uciec myślami od tragicznych wspomnień. Dzieci, których mamy uczestniczyły w kursie, uczyły się języka angielskiego oraz brały udział w grach i zabawach prowadzonych przez wychowawców – wolontariuszy z lokalnych organizacji charytatywnych.

Koszt zakupu materiałów i maszyn do szycia nie jest wygórowany, a rezultaty, choć nie widoczne od razu, są zadowalające. Terapia zajęciowa to w przypadku tych kobiet, często jedyna droga do odzyskania godności osobistej i poczucia własnej wartości.

Wesprzyj nasze działania

Pin It on Pinterest

Udostępnij