Zwierzęta hodowlane

Wielu mieszkańców górskich terenów Iraku było przed wojną pasterzami.

Ich stada liczyły setki owiec, które zostały wybite przez ISIS. Specjalizowali się w wyrobie serów oraz jogurtów. Stracili wszystko, co mieli, a dziś mieszkają w beznadziejnych warunkach w obozach dla przesiedleńców.

Na początku 2018 roku wraz z fundacją Dziecko i Rodzina zakupiliśmy czterem rodzinom owce, kozy i kury wraz z wybudowaniem zagrody.

Dzięki temu ich dieta wzbogaciła się o jajka, mleko i jogurt, które są bardzo istotne w trudnych warunkach, w których żyją. Rezultaty były bardzo zadowalające, a sami zainteresowani chwalili projekt, podkreślając, że jest to pierwsza realna pomoc, jaką otrzymali.

Jest to materialne wsparcie, połączone z dawaniem zajęcia, które również ma ogromne znaczenie. Choć na chwilę mogą zapomnieć o tragedii, jaka ich spotkała i spróbować zacząć normalnie żyć.

Kilka miesięcy później Departament Pomocy Humanitarnej przy Kancelarii Prezesa Rady ministrów sfinansował zakup zwierząt hodowlanych dla 80 rodzin.

Po 2 owce, 2 kozy i 4 kury wraz z zagrodami i paszą na 4 miesiące otrzymały najbiedniejsze rodziny w Khanke i Sindżarze. Większość z nich to matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne. Przetrwały niewolę, ale żyły na skraju nędzy w dzikich obozowiskach, bez szans na poprawę swojej sytuacji. Teraz się to zmieniło. Zwierzęta dają mleko i jajka. Można dzięki temu wyrabiać również sery i jogurty, które bardzo wzbogacają dietę o potrzebne składniki odżywcze, szczególnie ważne dla dzieci.

Kilka miesięcy później Departament Pomocy Humanitarnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sfinansował zakup zwierząt hodowlanych dla 80 rodzin.

Po 2 owce, 2 kozy i 4 kury wraz z zagrodami i paszą na 4 miesiące otrzymały najbiedniejsze rodziny w Khanke i Sindżarze. Większość z nich to matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne. Przetrwały niewolę, ale żyły na skraju nędzy w dzikich obozowiskach, bez szans na poprawę swojej sytuacji. Teraz się to zmieniło. Zwierzęta dają mleko i jajka. Można dzięki temu wyrabiać również sery i jogurty, które bardzo wzbogacają dietę o potrzebne składniki odżywcze, szczególnie ważne dla dzieci.

Istotny jest również aspekt psychologiczny.

Posiadanie stada, które wymaga stałej opieki, rodzi obowiązkowość i wyrywa z marazmu. Regularne dbanie o zwierzęta sprawia, że w życiu pojawia się rutyna, bardzo potrzebna do przetrwania najcięższych chwil.
Obecnie rozwijamy ten pomysł. W 2019 roku wsparcie w postaci zakupu zwierząt hodowlanych wraz z wybudowaniem zagrody oraz zapasem paszy otrzyma 160 rodzin z Sindżaru, Khanke, Bashiqi oraz Karnjook.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij

Podziel się tym z przyjaciółmi!