Zwierzęta hodowlane

Wielu mieszkańców górskich terenów Iraku było przed wojną pasterzami.

Ich stada liczyły setki owiec, które zostały wybite przez ISIS. Specjalizowali się w wyrobie serów oraz jogurtów. Stracili wszystko, co mieli, a dziś mieszkają w beznadziejnych warunkach w obozach dla przesiedleńców.

Na początku 2018 roku wraz z fundacją Dziecko i Rodzina zakupiliśmy czterem rodzinom owce, kozy i kury wraz z wybudowaniem zagrody.

Dzięki temu ich dieta wzbogaciła się o jajka, mleko i jogurt, które są bardzo istotne w trudnych warunkach, w których żyją. Rezultaty były bardzo zadowalające, a sami zainteresowani chwalili projekt, podkreślając, że jest to pierwsza realna pomoc, jaką otrzymali.

Jest to materialne wsparcie, połączone z dawaniem zajęcia, które również ma ogromne znaczenie. Choć na chwilę mogą zapomnieć o tragedii, jaka ich spotkała i spróbować zacząć normalnie żyć.

Kilka miesięcy później Departament Pomocy Humanitarnej przy Kancelarii Prezesa Rady ministrów sfinansował zakup zwierząt hodowlanych dla 80 rodzin.

Po 2 owce, 2 kozy i 4 kury wraz z zagrodami i paszą na 4 miesiące otrzymały najbiedniejsze rodziny w Khanke i Sindżarze. Większość z nich to matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne. Przetrwały niewolę, ale żyły na skraju nędzy w dzikich obozowiskach, bez szans na poprawę swojej sytuacji. Teraz się to zmieniło. Zwierzęta dają mleko i jajka. Można dzięki temu wyrabiać również sery i jogurty, które bardzo wzbogacają dietę o potrzebne składniki odżywcze, szczególnie ważne dla dzieci.

Kilka miesięcy później Departament Pomocy Humanitarnej przy KPRM sfinansował zakup zwierząt hodowlanych dla 80 rodzin.

Po 2 owce, 2 kozy i 4 kury wraz z zagrodami i paszą na 4 miesiące otrzymały najbiedniejsze rodziny w Khanke i Sindżarze. Większość z nich to matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne. Przetrwały niewolę, ale żyły na skraju nędzy w dzikich obozowiskach, bez szans na poprawę swojej sytuacji. Teraz się to zmieniło.

Zwierzęta dają mleko i jajka. Można dzięki temu wyrabiać sery i jogurty, które bardzo wzbogacają dietę o potrzebne składniki odżywcze. Szczególnie jest to ważne dla dzieci.

Rozwój projektu w 2019 roku.

Posiadanie stada, które wymaga stałej opieki, rodzi obowiązkowość i wyrywa z marazmu. Regularne dbanie o zwierzęta sprawia, że w życiu pojawia się rutyna, bardzo potrzebna do przetrwania najcięższych chwil.

W 2019 roku wsparcie w postaci zakupu zwierząt hodowlanych wraz z wybudowaniem zagrody oraz zapasem paszy otrzymało 160 rodzin z Sindżaru, Khanke, Bashiqi oraz Karnjook (Równina Niniwy). Stada bardzo szybko się powiększyły. Już po kilku tygodniach urodziły się pierwsze młode (niektóre ze zwierząt były ciężarne), co bardzo podniosło efekty projektu.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij

Podziel się tym z przyjaciółmi!