Zajęcia terapeutyczne i nauka zawodu dla kobiet jazydzkich uwolnionych z niewoli.

8 grudnia 2016 | Orla Straż w Iraku

Fundacja Orla Straż niesie pomoc ofiarom terroryzmu na kilku polach.

Jak Państwo wiedzą, przekazujemy sprzęt medyczny żołnierzom i pomoc humanitarną przesiedlonym rodzinom (w tym rodzinom żołnierzy frontowych), rodzinom poległych żołnierzy oraz kobietom uwolnionym z niewoli Daesh (ISIS). Myślimy jednak również o przyszłym życiu tych ludzi na terenach odbitych z rąk terrorystów. Ich domy leżą w gruzach, a rynek pracy nie istnieje. Kobiety, które pozostawały często przez wiele miesięcy w niewoli potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale również psychicznego.

Wraz z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu postanowiliśmy zorganizować formę warsztatów, które dałyby byłym jazydzkim niewolnicom terrorystów z Daesh (ISIS) zajęcie, regularny kontakt z innymi ludźmi oraz umiejętności, które przynajmniej części z nich pomogą w przyszłości w utrzymaniu siebie i swoich rodzin.

W październiku bieżącego roku współpracujący z nami na miejscu w Iraku Jazydzi z fundacji Yezidi Human Rights Organization-International przedstawili projekt utworzenia szwalni. Biorące udział w zajęciach kobiety będą na początku szyć proste, tradycyjne stroje jazydzkie, wciąż noszone na co dzień przez wielu przedstawicieli tej społeczności. Stroje te będą rozdawane potrzebującym, co sprawi, że szyjące je kobiety będą dodatkowo brać aktywnie udział procesie pomocy humanitarnej.

Ojciec wspieranego przez naszą fundację chorego chłopca w stroju tradycyjnym.

Przebywający wtedy w Iraku z pomocą humanitarną prezes Fundacji Orla Straż Bartosz Rutkowski przekazał im na ten cel około 10 tys. złotych. Za te pieniądze wynajęli pomieszczenie na szwalnię, zatrudnili krawcowe, kupili maszyny do szycia, generator prądu i materiały.

W przyszłości planujemy utworzyć więcej podobnych projektów, a już istniejący wymagał będzie dalszego wsparcia finansowego (czynsz, materiały, pensje dla instruktorek).

Zachęcamy więc Państwa serdecznie do wspierania działań Fundacji Orla Straż.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij

Podziel się tym z przyjaciółmi!